Reklam

Samsun'da çalışma izin belgesinde geçerlilik süresi uzatıldı 

SAMSUN HABER - Samsun Valiliği, çalışma izni görev belgelerine ilişkin yaptığı açıklamada, izin formunun düzenleme süresinin 2 gün daha uzatıldığı belirtildi

Samsun'da çalışma izin belgesinde geçerlilik süresi uzatıldı 
03 Mayıs 2021 - 09:34
SAMSUN HABER - Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma izni görev belgelerine ilişkin genelgeye göre izin formunun düzenleme süresinin 2 gün daha uzatıldığı açıkladı. 
2 GÜN UZATILDI
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
İçişleri Bakanlığı’nın 29/04/2021 tarihli ve 7705 sayılı genelgesi ve Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 29/04/2021 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan kararla, muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenen ve 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar olan geçerliliği olan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,
Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır.
Bu çerçevede Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlemesinin, e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılmasına,
Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına,
Bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirilmesine,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

 
  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum