Reklam
  • Samsun Tabipler Odası'ndan konsey üyelerine destek
    Samsun Tabipler Odası'ndan konsey üyelerine destek

    Samsun Tabipler Odası, geçtiğimiz ocak ayında “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması sonrasında gözaltına alınarak haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine yapılan muamelenin hukuksuz olduğunu dile getirdi.